Category Archives: Uncategorized

Imprezy Integracyjne dla firmy – czyli innowacyjna korporacja a wypadki lotnicze

Imprezy integracyjne, eventy firmowe cóż wspólnego mają one z wypadkami lotniczymi i ich badaniem.

Otóż badanie wypadków lotniczych w gdy ich ilość wzrastała doprowadziło do badań zachowań załogi na symulatorach. I okazało się, że zgrana załoga podejmuje lepsze decyzje, drugi pilot wytknie błąd kapitanowi z większym prawdopodobnieństwem jeśli go zna.

To, że w kabinie samolotu siedzą obcy sobie ludzie jest bardziej niebezpieczne od zmęczenia – dowiodły tego badania.

Korporacja to w pewnym sensie maszynka do robienia pieniędzy i integracja pracowników ma znaczenie dla osiąganych wyników.

Imprezy integracyjne, eventy firmowe służą lepszemu zgraniu i poznaniu się pracowników.

Aby event lub impreza firmowa był udany bardzo ważny jest właściwy scenariusz mówi rozmówca z agencji eventowej IKA – jej specjalność to imprezy integracyjne.

Rodzaje tłumaczeń – na przykładzie pracy tłumacza języka niemieckiego

Czym jest tłumaczenie pisemne?

Tłumaczenie to zazwyczaj przekład tekstu oryginalnego na język ojczysty lub odwrotnie. Podczas tego procesu należy dokonać właściwej oceny tekstu źródłowego, znać różnice kulturowe w obu językach, odmienne formy zapisu, idiomy, posiadać szeroką i fachową wiedzę.

Pojęcie tłumaczenia oznacza również końcowy etap pracy tłumacza, jakim jest gotowy tekst, a więc przekład z języka źródłowego na język docelowy.

Tłumaczenie specjalistyczne (w tym bardzo często tłumaczenia techniczne) to najbardziej wymagająca forma tłumaczenia, która może dotyczyć bardzo wielu dziedzin (medycyna, prawo, marketing i ekonomia, informatyka, turystyka itp.). Tłumacz nie tylko musi wykazać się znajomością specjalistycznej leksyki oraz fachowego słownictwa, lecz również musi posiadać bardzo obszerną wiedzę w danej branży i odpowiednio się nią posługiwać.

Jest to jedna z najbardziej wymagających i trudnych form tłumaczenia związana z bardzo dużym nakładem pracy.

Jakie są cechy dobrze wykonanego tłumaczenia pisemnego?

Warunkiem dobrze wykonanego tłumaczenia pisemnego jest przede wszystkim prawidłowe zrozumienie tekstu oryginalnego pod względem tematu (merytoryczne ujęcie tekstu) i stylu oraz umiejętność takiego przekładu tekstu, aby dostosować do siebie różnice wynikające ze złożoności dwóch odrębnych struktur językowych (języka obcego oraz języka ojczystego). Nie bez znaczenia jest tutaj takie ujęcie kontekstu, aby stworzyć wersję tłumaczenia, która w jak najwierniejszy sposób łączy ze sobą zarówno styl jak i znaczenie wersji pierwotnej tekstu.

Podział tłumaczeń pisemnych

Tłumaczenie przysięgłe nazywane również tłumaczeniem uwierzytelnionym wykonywane jest przez osobę powołaną do wykonywania tego rodzaju tłumaczeń przed odpowiedni organ (Ministerstwo Sprawiedliwości) i zaprzysiężoną. Tłumaczenia przysięgłe (poświadczone pisemnie) dotyczą przede wszystkim różnego rodzaju dokumentów urzędowych, odpisów z aktów stanu cywilnego, dokumentów samochodowych i praw jazdy, licencji, pozwoleń, pełnomocnictw, certyfikatów, dokumentów procesowych, umów spółek oraz protokołów zgromadzeń zarządów i wiele innych.

Tłumacz przysięgły jest osobą zaufania publicznego, uprawnioną do sporządzania i poświadczania tłumaczeń z języka obcego na język polski (i odwrotnie) oraz do sprawdzania i poświadczania tłumaczeń w tym zakresie wykonanych przez inne osoby.

Tłumaczenie zwykłe dotyczy zwyczajowo tekstów, które nie wymagają podpisu i pieczęci tłumacza, a więc nie są również honorowane przez urzędy. Tłumaczenia zwykłe wykorzystywane są w codziennym obrocie informacji.

www.niemieckimdb.pl – Tłumacz języka niemieckiego Małgorzata Bajka