Zamgławianie

Zamgławianie polega na tworzeniu mgły wodnej w powietrzu. Krople takiej mgły są z reguły bardzo małe i nie powodują zawilgocenia tkanin np. ubrań.

Do wytarzania mgły służą dysze, do których dostarczana jest woda pod określonym ciśnieniem. Tak więc cała instalacja zamgławiająca składa się z pompy, dysz i węży transportujących wodę z pompy do dysz.

Zamgławienie służy między innymi do polepszenia samopoczucia ludzi (ogródki kawiarni) i zwierząt (fermy drobiu, chlewnie etc).

W sklepach zamgławienia może również zapobiegać wysychaniu towaru.

Zamgławianie mgłą wodną należy wyraźnie odróżnić od zamgławiania ulv, które służy do zwalczanie pluskiew i ogólnie do dezynsekcji.

Lider systemów chłodzenia i nawilżana mgłą wodną http://www.klimafogtech.pl

Zraszanie, zamgławianie, chłodzenie i nawilżanie mgłą wodną – Klimafogtech.pl